ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضیائی

لغت‌نامه دهخدا

ضیائی . (اِخ ) ضیاءالدین محمدشفیع (سید...). هدایت گوید: از سادات کازرون و از علما و فضلای این اوانست . در شیراز توطن دارد و به افاده و استفاده می گذراند. سالهاست که با فقیر مؤلفش دوستی محکم است . گاهی شعری از طبعش سر می زند و از آن جمله است :
آرزوی دلی اما ز تو دل را چه نشاط
که درآئی چو ز در دل برود از دستم .
هنوز تشنه ٔ لعل شراب فام توام
بحشر اگرچه ز کوثر کنند سیرابم .

(از مجمع الفصحا ج 2 ص 337).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ