ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضیائی

لغت‌نامه دهخدا

ضیائی . (اِخ ) رجوع به ضیاء معاصر یعقوب میرزا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ