ترجمه مقاله

ضحوکة

لغت‌نامه دهخدا

ضحوکة. [ ض َ ک َ ] تأنیث ضحوک . (غیاث ) (آنندراج ).
ترجمه مقاله