ترجمه مقاله

ضحوکة

لغت‌نامه دهخدا

ضحوکة. [ ض ُ ک َ ] (ع ص ، اِ) آنچه مردم را به خنده آرد، و آنکه بر وی مردمان خندند. (غیاث ) (آنندراج ) .
ترجمه مقاله