ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صیل

لغت‌نامه دهخدا

صیل . [ ص َ ] (ع مص ) حمله کردن بر کسی . لغتی است در صول . || اندازه کرده شدن برای کسی . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ