ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صیلم

لغت‌نامه دهخدا

صیلم . [ ص َ ل َ ] (ع ص ، اِ) کار سخت . || بلای بزرگ . || داهیه . || شمشیر. (منتهی الارب ).تیغ و شمشیر و کارد بزرگ . (مهذب الاسماء). || (مص ) یک بار خوردن در شبانروزی . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ