ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صیلة

لغت‌نامه دهخدا

صیلة. [ ص َ ل َ ] (اِخ ) موضعی است . (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ