ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صیلة

لغت‌نامه دهخدا

صیلة. [ ل َ ] (ع اِ) گره چابُق تازیانه . (منتهی الارب ). گره تازیانه . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ