ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صهو

لغت‌نامه دهخدا

صهو. [ ص َهَْوْ ] (ع مص ) بسیار مال شدن کسی . || زهیدن آب جراحت و روان شدن . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ