ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صهور

لغت‌نامه دهخدا

صهور. [ ص َ ] (ع ص ) بریانی ساز. || گدازنده ٔ پیه . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ