ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صهود

لغت‌نامه دهخدا

صهود. [ ص َ ] (ع ص ) تندار. (منتهی الارب ). تناور. جسیم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ