ترجمه مقاله

صناق

لغت‌نامه دهخدا

صناق . [ ص َ ] (ع اِ) گند بغل . ج ، صُنُق . (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله