ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صلتان

لغت‌نامه دهخدا

صلتان . [ ص َل َ ] (ع اِ) اسب تیز بانشاط هشیار. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ