ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صفتات

لغت‌نامه دهخدا

صفتات . [ ص ِ ] (ع ص ) مرد توانا[ ی ] تن آور یا مرد باگوشت گرداندام یا مرد توانا [ ی ] درشت خلقت . (منتهی الارب ). رجوع به صِفِت ّ و صفتان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ