ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صعابیب

لغت‌نامه دهخدا

صعابیب . [ ص َ ] (ع ص ، اِ)ج ِ صُعبوب است . (منتهی الارب ). رجوع بدان لغت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ