ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صاحب عزا

لغت‌نامه دهخدا

صاحب عزا. [ ح ِ ع َ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) عزادار. || بزرگ خانواده ٔ عزادار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ