ترجمه مقاله

شیورش

لغت‌نامه دهخدا

شیورش . [ شی وَ رَ ] (اِخ ) کوهی است که خط سرحد غربی ایران از قله ٔ آن عبور می کند. (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله