ترجمه مقاله

شیطان

لغت‌نامه دهخدا

شیطان . [ ش َی ْی َ ] (اِخ ) دو زمین هموارند در صمان و در آن هر دو آبگیرهاست برای آب باران . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقاله