ترجمه مقاله

شیطان

لغت‌نامه دهخدا

شیطان . [ ش َ ] (اِخ ) ابن فرط ازدی . صحابی است و نبی (ص ) نام اورا تغییر داده به عبداﷲ موسوم کرد. (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله