ترجمه مقاله

شیطانه

لغت‌نامه دهخدا

شیطانه . [ ش َ / ش ِ ن َ / ن ِ ] (ع اِ) شیطانة. مؤنث شیطان . اهریمن ماده . (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقاله