ترجمه مقاله

شیطانه بازار

لغت‌نامه دهخدا

شیطانه بازار. [ ش َ ن َ ] (اِخ ) شیطان بازار. بازاری به تفلیس . (یادداشت مؤلف ). || بازاری به زنجان . || بازاری به اسالم طوالش گیلان .
ترجمه مقاله