ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیرینی

لغت‌نامه دهخدا

شیرینی . (ص نسبی ) این انتساب نسبت به شیرین است . (از انساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ