ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

شیرینی

لغت‌نامه دهخدا

شیرینی . (ص نسبی ) این انتساب نسبت به شیرین است . (از انساب سمعانی ).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما