ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیران برآفتاب

لغت‌نامه دهخدا

شیران برآفتاب . [ ب َ] (اِخ ) دهی است از بخش لردگان شهرستان شهرکرد. سکنه ٔ آن 187 تن . آب از دریاچه ٔ لردگان . صنایع دستی آنجا گلیم بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 10).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ