ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیدایی

لغت‌نامه دهخدا

شیدایی . [ ش َ / ش ِ ] (حامص )دیوانگی . (آنندراج ) (یادداشت مؤلف ). صفت شیدا. جنون . (یادداشت مؤلف ). آشفتگی . (آنندراج ) :
مرا نسبت به شیدایی کند ماه پری پیکر
تو دل با خویشتن داری چه دانی حال شیدایی .

سعدی .


- سر به شیدایی برآوردن ؛ به آشفتگی گراییدن . دیوانه شدن :
چو عقل اندرنمی گنجید سعدی
بیا تا سر بشیدایی برآریم .

سعدی .


مگر زنجیرمویی گیردم دست
وگرنه سر بشیدایی برآرم .

حافظ.


|| عاشقی . شیفتگی . عاشقی . وله . (یادداشت مؤلف ). || (ص نسبی ) منسوب بشیدا. مفتون . دیوانه :
حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی .

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ