ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیدائی

لغت‌نامه دهخدا

شیدائی . [ ش َ / ش ِ ] (حامص ) رجوع به شیدایی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ