ترجمه مقاله

شیخ میری کلهر

لغت‌نامه دهخدا

شیخ میری کلهر. [ ش َ ک َ هَُ ] (اِخ ) دهی از دهستان قلعه حاتم شهرستان بروجرد است و 532 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقاله