ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شگفیدن

لغت‌نامه دهخدا

شگفیدن . [ ش ِ گ ِ دَ ] (مص ) آشفته شدن . (ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف شگفتیدن است . رجوع به شگفتیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ