ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شگفیدن

لغت‌نامه دهخدا

شگفیدن . [ ش ِ گ ُ دَ ] (مص ) شکفیدن . شکفتن . واشدن غنچه . (ناظم الاطباء) :
اگر سیر گشتم همی بشگفید
به اقبال من نرگس از تخم سیر.

ناصرخسرو.


رجوع به شکفیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ