ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکوی مندی

لغت‌نامه دهخدا

شکوی مندی . [ ش َ وا م َ ] (حامص مرکب ) شکوه ناکی . گله مندی . شکایت مندی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ