ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکفتن

لغت‌نامه دهخدا

شکفتن . [ ش ِ ک ِ ت َ ] (مص ) نگریستن با تعجب . || شگفت نمودن . متعجب شدن . حیران شدن . شگفتن . (ناظم الاطباء). تعجب نمودن . (برهان ). || آشفته گردیدن . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ