ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکسته حالی

لغت‌نامه دهخدا

شکسته حالی . [ ش ِ ک َ ت َ / ت ِ ] (حامص مرکب ) بینوایی . تهیدستی . پریشانی . (ناظم الاطباء). رجوع به شکسته حال شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ