ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شکربوسه

لغت‌نامه دهخدا

شکربوسه . [ ش َ ک َ س َ / س ِ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) بوسه ٔ شیرین و شکرین :
بوسه ای از لب تو خواهم وشعر از لب تو
که شکربوسه نگاری و غزل گوی غزال .

فرخی .


به یاد بوسه منه خوان خوردنی که بود
تفاوتی ز شکربوزه تا شکربوسه .

نزاری قهستانی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ