ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوینده

لغت‌نامه دهخدا

شوینده . [ ی َ دَ / دِ ] (نف ) شستشوی کننده وغسل دهنده . (ناظم الاطباء). غاسل . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ