ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شونگ

لغت‌نامه دهخدا

شونگ . (اِ) فریاد (به لهجه ٔ طبری ). (یادداشت مؤلف ). و شاید با لغت شنگ در شنگ و شیون ، قریب باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ