ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوفس

لغت‌نامه دهخدا

شوفس . [ ش َ / شُو ف ِ ] (اِ مرکب ) (از: شو، شب + فس ، از فسیدن بمعنی خسبیدن و خفتن ) نامی است که در نور و کجور به گل ابریشم دهند. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به شوخس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ