ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوصر

لغت‌نامه دهخدا

شوصر. [ ش َ ص َ ] (ع اِ) بره ٔ آهو و آهوی جوان و توانا که هنوز شاخ درنیاورده باشد. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ