ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شواصر

لغت‌نامه دهخدا

شواصر. [ ش َ ص ِ ] (ع اِ) ج ِ شاصرة، به معنی نوعی از دام ددان . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به شاصرة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ