ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهستان

لغت‌نامه دهخدا

شهستان . [ ش َ هَِ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه خواش به داورپناه میان بخشان و داورپناه در 167500گزی خواش . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ