ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهابة

لغت‌نامه دهخدا

شهابة. [ ش ُ ب َ ] (ع اِ) شیری که دو ثلث وی آب باشد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). رجوع به شَهاب در این معنی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ