ترجمه مقاله

شناق

لغت‌نامه دهخدا

شناق . [ ش ِ ] (ع مص ) آمیختن مال کسی را به مال خود. (منتهی الارب ). مشانقة. آمیختن مال کسی را به مال خویشتن . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله