ترجمه مقاله

شنائک

لغت‌نامه دهخدا

شنائک . [ ش َ ءِ ] (اِخ ) ج ِشَنوکة. (منتهی الارب ). رجوع به شنوکة شود. سه کوه کوچک منفرد است از کوههای واقع در بین قدید و جحفة ازدیار خزاعة و گویند کوهی است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقاله