ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شمروخ

لغت‌نامه دهخدا

شمروخ . [ ش ُ ] (ع اِ) سرشاخه ٔ خرما که بر آن غوره باشد. || خوشه ٔ انگور. ج ، شَماریخ . (منتهی الارب )(آنندراج ) (از اقرب الموارد). رجوع به شمراخ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ