ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

شماطه

لغت‌نامه دهخدا

شماطه . [ش َم ْ ما طَ / طِ ] (از روسی ، اِ) زنگی است که در بعضی ساعتها تعبیه کنند و با عقربه و فنر و پیچ خاصی که دارد آنرا طوری قرار دهند که در سر ساعت دلخواه شدید و متوالی و طولانی زنگ بزند و انسان را از فرارسیدن ساعت مورد نظر آگاه سازد. از شماطه ٔ ساعت معمولاً برای بیدار شدن در ساعت مطلوب ، چنانکه در سحرهای ماه مبارک رمضان یا ساعتهایی نظیر آن استفاده می شود. (فرهنگ لغات عامیانه ). رجوع به شماته و شماطه دار شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما