ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شماساس

لغت‌نامه دهخدا

شماساس . [ ش َ ] (اِخ ) نام پهلوانی ایرانی . (ناظم الاطباء). نام پهلوانی ایرانی در لشکر سیاوش و شماساش نیز گفته اند. (از برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ