ترجمه مقاله

شلهه معاویه

لغت‌نامه دهخدا

شلهه معاویه . [ ش َ هَِ م ُ ی ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خسروآباد بخش قصبه ٔ معمره ٔ شهرستان آبادان . سکنه ٔ آن 700 تن . آب آن از شطالعرب . محصول عمده ٔ آنجا خرما و یونجه . راه آن اتومبیل رو و ساکنان آنجا از طایفه ٔ آل ابومصرف و تجاخ است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقاله