ترجمه مقاله

شلهه حاجی حسین

لغت‌نامه دهخدا

شلهه حاجی حسین . [ ش َ هَِ ح ُ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خسروآباد بخش قصبه ٔ معمره ٔ شهرستان آبادان . سکنه ٔ آن 500 تن . آب آن از شطالعرب . محصول عمده ٔ آنجاخرما و یونجه . راه آن ماشین رو. ساکنان آنجا از طایفه ٔ آل ابومصرف است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقاله