ترجمه مقاله

شقداری

لغت‌نامه دهخدا

شقداری . [ ش ِ ] (حامص مرکب ) منصب و خدمت شقدار. || ناپایداری و بیقراری . || آشفتگی و پریشانی و سرگردانی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله