ترجمه مقاله

شقادیر

لغت‌نامه دهخدا

شقادیر. [ ] (اِ) انوم کراثی است . (از مخزن الادویه ).
ترجمه مقاله