ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شفودن

لغت‌نامه دهخدا

شفودن . [ ش ُ دَ ] (مص ) شغودن . شغیدن . (از ناظم الاطباء). به غور تمام نگریستن . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ